Susumu Yokota - Image 1983 - 1998

 1. Kaiten Mokuba (01:58)
 2. Tayutafu (02:42)
 3. Fukuro No Yume (02:44)
 4. Wani Natte (02:42)
 5. Sakashima (03:11)
 6. Morino Gadukan (03:28)
 7. Nisemono No Uta (02:00)
 8. Daremoshiranai Chiisanakuni (02:25)
 9. Kawano Hotorino Kinoshitade (02:30)
 10. Yumekui Kobito (01:34)
 11. Amai Niyoi (02:55)
 12. Enogu (03:03)
 13. Amanogawa (03:12)

Bought: 07 Jan 2003 17:15:40

Played:

 1. 08 Jan 2003 05:16:38
 2. 08 Jan 2003 18:12:29
 3. 22 Jan 2003 00:18:58
 4. 01 Feb 2003 13:40:43
 5. 18 Feb 2003 02:26:54
 6. 08 Mar 2003 17:10:47
 7. 03 Jun 2003 06:35:07
 8. 03 Jun 2003 07:10:37

Top